Famous World Servants

(to be translated)

 

 

Willy BrandtWilly Brandt (1913-1992) is vooral bekend geworden vanwege zijn bijdrage in de 60-er en 70-er jaren aan de zogenaamde “Ostpolitik”: de toenadering tussen oost en west. Hij pleitte voor meer invloed van de burgers op de politiek, verder voor meer culturele openheid en een socialere politiek. Hij heeft ook Israël bezocht voor een nieuwe verzoening. Meer informatie...

 

 

Albert EinsteinAlbert Einstein (1879-1955) is bekend geworden door de relativiteitstheorie. Hij heeft ook artikelen geschreven over het foto- elektrisch effect, dat gebaseerd is op de kwantummechanica en de Brownse beweging, waarmee het bestaan van atomen bewezen werd, plus de statische dynamica. Op latere leeftijd onderzocht hij nog de “unificatietheorie”. Hij moest niets hebben van persoonsverering. Meer informatie...

 

 

Carl Gustav JungCarl Gustav Jung (1875-1961) werkte aanvankelijk met Freud samen, omdat hij de eerste was die neurotische patiënten serieus nam. Jung lanceerde het begrip: “libido: een psychische energie van hoogst religieuze inhoud.” Hij refereerde hiermee aan de kennis van de ziel. Tijdens een hartaanval kreeg hij visioenen die hem beïnvloedden bij het beschrijven van het proces van psychische heelwording. Meer informatie...

 

 

Ds Martin Luther KingDs Martin Luther King (1929-1968) was de grootste voorvechter voor de Afro - Amerikaanse burgerrechten. Hij werd vooral bekend in de Verenigde Staten. Hij had een charismatische uitstraling, een bijzondere spreekvaardigheid en een uitzonderlijke moed. Ook streed hij tegen de armoede. Hij heeft veel betekenis gehad voor de latere mensenrechtenbeweging. Meer informatie...

 

 

Jiddu KrishnamurtiJiddu Krishnamurti (1895-1986) was een Indiase filosoof die eerst hoofd was van een theosofische beweging, maar die hij later weer opgeheven heeft. Hij ging toen zijn eigen weg. Hij zei, dat je de ogen van de geest moest openen. Je moest je vrij maken van alles wat een mens kan binden. Daardoor kun je jezelf ontdekken. Meer informatie...

 

 

Abraham LincolnToen Abraham Lincoln (1809-1865) een zetel kreeg in het Huis van Afgevaardigden sprak hij zich uit tegen de oorlog in Mexico en tegen de slavernij, die tijdens zijn presidentsschap ook inderdaad werd afgeschaft. Hij wist het ook iedere keer zó te draaien, dat doodvonnissen omgezet werden in levenslange gevangenisstraffen. Zijn denkbeelden waren: vrijheid, recht op werk en rechtvaardigheid. Meer informatie...

 

 

Maria MontessoriMaria Montessori (1870-1952) ontwikkelde een heel nieuw onderwijssysteem. Zij geloofde in de wijsheid van de natuur en in de door de natuur geleide ontwikkeling. De ontwikkeling van de zintuigen nam in haar systeem een grote plaats in. Ieder kind werd volgens haar systeem, dat zich over de hele wereld verbreidde, apart in zijn ontwikkeling gevolgd. Meer informatie...

 

 

William ShakespeareWilliam Shakespeare (1564-1616), de beroemdste schrijver die Engeland heeft voortgebracht, schreef vooral veel toneelstukken die heden ten dage nog altijd worden gespeeld en verfilmd. Zijn werken hadden vaak een esoterische betekenis die niet gelijk herkend werd. Ook schreef hij 154 sonnetten en een aantal langere gedichten. Veel van zijn werk werd later ook op muziek gezet. Meer informatie...

 

 

Albert SchweitzerAlbert Schweitzer (1875-1965) studeerde muziek, filosofie, Hebreeuws, theologie en medicijnen. Hij schreef filosofische boeken die vooral handelen over respect voor het leven. Als arts heeft hij zich in dienst van de mensheid gesteld door als vrijwilliger bij de melaatsen te gaan werken. Het geld voor zijn ziekenhuis verzamelde hij door orgelconcerten te geven. Meer informatie...

 

 

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci (1452-1519) was de “umo universale” de personificatie van de Renaissance; een zeer veelzijdig mens: schilder, beeldhouwer, architect, uitvinder, filosoof, dichter, schrijver, ingenieur, natuurvorser, geleerde, sterren -, natuur -, en scheikundige, anatoom en musicus (componist). Over alles wat hij bedacht, heeft hij folianten geschreven: werken met tekeningen erbij voor alle mensen toegankelijk. Meer informatie...

 

 

Helena Petrovna BlavatskyHelena Petrovna Blavatsky (1831-1891) introduceerde de Theosofie in de westerse wereld waardoor nu begrippen als karma en reïncarnatie bekend zijn geworden. Volgens haar geeft de Theosofie zeker geen nieuwe leringen maar zijn deze leringen zo oud als de wereld en is de Theosofie ook het ruimste en meest universele stelsel van alle. Ze heeft veel geschreven, zeker als je in aanmerking neemt dat zij dit in slechts 17 jaar deed en bovendien een groot deel van de tijd ziek was. Zij schreef een groot aantal artikelen, tegenwoordig verkrijgbaar in de H.P. Blavatsky Collected Writings (14 delen plus index), Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, De Stem van de Stilte, De Sleutel tot de Theosofie en een stapel occulte verhalen. Meer informatie...

 

 

Alice Ann BaileyAlice Ann Bailey (1880-1949) (geboren Alice Ann le Trobe-Bateman) was een Britse schrijfster. Zij wordt door haar volgelingen gezien als de voortzetster van het werk van theosofe Helena Petrovna Blavatsky. Haar volgelingen zien haar als kanaal van wat ze noemen de Hiërarchie van Meesters en in het bijzonder van Meester Djwhal Khul. Tussen 1919 en haar dood in 1949 schreef ze 24 boeken met esoterische inhoud, die vooral te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel en dienstigheid aan de mensheid. Hiertoe stichtte ze een organisatie, de Lucis Trust, die in alle landen actief is en door de Verenigde Naties wordt erkend als niet-gouvernementele organisatie (NGO). Meer informatie...

 

 

 

Contact | Disclaimer | Webdesign